Spec’s – Downtown
2410 Smith Street
Houston TX 77006
USA